CASA A+D

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Alexandre Pérez Souto
Rosa Mouriño Pérez
Ángel Soliño Rodríguez

Infografía e vídeo

Alexandre Pérez Souto

Fecha
Categoría
Residencial