CASA A+D3

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez

Alexandre Pérez Souto

Ángel Soliño Rodríguez

Bianca Fernández Díaz

Iván Vázquez Pérez

Fecha
Categoría
Residencial