CASA M+A

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto
Bianca Fernández Díaz
Sofía González Durán
Iván Vázquez Pérez

Infografía

Sofía González Durán

Fecha
Categoría
Residencial