CASA N+V

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez, Ángel Soliño Rodríguez, Alexandre Pérez Souto, Bianca Fernández Díaz, Sofía González Durán e Iván Vázquez Pérez

Infografía

Sofía González Durán

Fecha
Categoría
Residencial