CASA PROBAMI 8

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Manuel Martínez Carazo

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez

Manuel Martínez Carazo

Alexandre Pérez Souto

Iván Vázquez Pérez

Promotora

Probami

Constructora

Promociones Baixo Miño, Probami, SL

Fecha
Categoría
Residencial