CASA C+C

MEMORIA

Trátase dun proxecto de rehabilitación dunha edificación cun volume puro de granito e planta rectangular, situada nunha contorna periurbano e encostada a un dos seus linderos, que se ampla para cubrir o programa de necesidades fixado pola propiedade, mediante un elemento de transición acristalado e aberto cara á parcela, que se apoia no muro de contención e peche coincidente con aliñación oficinal e a unha cota inferior.

O proxecto parte das preexistencias herdadas e responde á necesidade de rehabilitar unha edificación destinada en planta baixa a cuadras e adega e en planta primeira a vivenda, resolvendo os requisitos construtivos, estruturais e de habitabilidade necesarios, que no momento da actuación estaban obsoletos, dándolle un aire actual, e ademais creando un novo volume dialogante e diferenciador, que lle imprime un aire de contemporaneidade.Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
María Lorena Teixeira Lago
Rosa Mouriño Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto

Constructora

Cal Baixo Miño construcciones y servicios S.L

Data
Categoría
Residencial