Casa M+P2

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez

Alexandre Pérez Souto

Ángel Soliño Rodríguez

Iván Vázquez Pérez

Infografía

Alexandre Pérez Souto

Data
Categoría
Residencial