CASA M+A2

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez

Alexandre Pérez Souto

Ángel Soliño Rodríguez

Bianca Fernández Díaz

Iván Vázquez Pérez

Infografía

Alexandre Pérez Souto

Data
Categoría
Residencial