CASA M+P

A CASA M+P sitúase nunha parcela de máis de 1200 m² con forma rectangular e cun desnivel lonxitudinal duns 2,50 metros.

Trátase dunha vivenda de planta baixa e primera con catro habitacións, un estar-comedor unido á cociña, un garaxe para dous coches, terrazas cubertas nas dúas plantas e unha piscina.

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto
Bianca Fernández Díaz

Infografía

Alexandre Pérez Souto

Data
Categoría
Residencial