RESTAURACIÓN DE MUIÑOS| VIII CONGRESO INTERNACIONAL DE MOLINOLOXÍA

Aproveitando a nosa experiencia no campo da rehabilitación de arquitectura tradicional presentamos a seguinte comunicación no VIII Congreso Internacional de Molinoloxía:

Proyectos de restauración de molinos. Parroquias de Paraños e Prado de Canda. Concello de Covelo (Pontevedra). Por Rubén Martín Vázquez Pérez; Fernando Vicente Solla; Alexandre Pérez Souto (colaborador); Ángeles Alonso González (colaboradora)

O muíño constitúe unha tipoloxía de edificación cunha singularidade específica e relevante no conxunto de construccións que compoñen a arquitectura tradicional galega. Ata época recente (50-60 anos) contou coa ampla significación nos eidos da economía popular, a cultura e as relacións sociais.

A sua función principal, dende épocas prehistóricas foi sempre a de transformar en fariña os grans de cereais. No muíño dase a última fase dun proceso que se inicia coa sementeira e continúa cos coidados agrícolas para a obtención e recollida de froitos que, unha vez moídos, serán inmediatamente consumidos como alimento.

Así mesmo, existen muíños para moer outros elementos diversos: aceite, xofre, cal, etc., que dada a sua especifidade nunca tiveron a xeneralización que presentan os de fariña.

Debido ó interés patrimonial artístico, arquitectónico e cultural que posúen os  muíños  cada vez son máis as administracións públicas, os particulares e as asociacións que deciden por en valor ese patrimonio do noso rural galego.

Na restauración actuamos na fase de proxecto e dirección de obra propoñendo unha intervención que pretende:

  • A conservación  de  tódolos  valores  aínda  existentes :  tipoloxía, muros  de  carga , as canles, o pé, o cubo,   etc …
  • A restauración do muiño, tomando como base o respeto ós materiais autóctonos e orixinais, procedéndose ó derribo de calquera clase de engadido ou material que non cumpla os requisitos antes mencionados.
  • A  recuperación  daqueles  existentes  no  seu  día  e  agora perdidos : cuberta , carpintería de portas e ventás , mecanismos e pezas do muiño, etc …
  • A  incorporación  de  novos  valores  que  melloren  a  calidade  arquitectónica  do conxunto (canle e muíño) e  que  permitan  unha  mellor  funcionalidade  e  seguridade :
  •  Medidas  de  seguridade coa mellora de accesos e contorno.
  •  Sinalización.
  •  Divulgación mediante a incorporación de carteis indicando o funcionamento do muiño e o medioa natural no que se atopa.
  • Establer especial coidado en  que  a  conservación , restauración  e  innovación  non rompa coa estética da paisaxe e controlando que os traballos faganse respetando as marxes do río, conservando e protexendo o medio ambiente.


>> Máis información en Comunidade de Montes de Paraño

Autores:

Rubén Martín Vázquez Pérez; Fernando Vicente Solla

Colaboradores:

Alexandre Pérez Souto; Ángeles Alonso González

Localización:

parroquias de Paraños e Prado de Canda. Concello de Covelo (Pontevedra).