CASA AM

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez Ángel Soliño Rodríguez Alexandre Pérez Souto Bianca Fernández Díaz Sofía González Durán Iván Vázquez Pérez

Infografía

Alexandre Pérez Souto

Data
Categoría
Residencial