CASA I+A

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez Alexandre Pérez Souto Ángel Soliño Rodríguez Bianca Fernández Díaz Iván Vázquez Pérez

Infografía

Alexandre Pérez Souto

Data
Categoría
Residencial