CASA L+R

Memoria

Trátase dunha obra de reforma sobre un vivenda que se atopaba en construción para adaptala ás necesidades dos novos propietarios.

Sendo a orientación boa, a edificación non responde a un bo aproveitamento do soleamento, canta con ocos iluminación natural reducidos, ademais de practicamente non existir relación co xardín. Todo isto vai provocar unha estratexia para crear esa relación tan necesaria, prolongado o espazo ata o exterior, dotándoa de moita luz, e protexéndoa do norte.

Resólvese cun programa sinxelo organizado en 2 alturas, zona de día abaixo e zona de noite arriba, ademais do soto que desafoga as estancias superiores e permite cumprir todo o programa de necesidades requirido.Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Alexandre Pérez Souto

Constructora principal

Construcciones F. Solla S.L.

SOLADOS Y PAVIMENTOS:

Solados Tudenses S.L.

CERRAJERÍA METÁLICA:

Cerrajería Pichel S.L.

PAVIMENTOS DE MADERA:

Maderas Daniel Tapia S.L.

PINTURAS:

Decoraciones David Gonzalez S.L.U.

ILUMINACIÓN:

Spot-lux S.L.

INSTALACIONES:

Instalaciones Baixo Miño C.B.

CARPINTERÍA MADERA:

Carpintería Melo Otero S.L.

Data
Categoría
Residencial