CASA M+E

Memoria

Trátase dunha pequena vivenda unifamiliar illada nunha única planta, sobre unha parcela irregular e de pequenas dimensións, que ademais está condicionada na súa posición por normativa sectorial.

Conceptualmente está composta por dúas cuñas que se maclan a través do elemento organizador e de acceso, que se prolonga ata o seu parte posterior alcanzando o garaxe e as instalacións da vivenda. Estes dous corpos conforman os dous volumes principais, zona de día nun único espazo compartido e zona de noite ou zona privada.

O seu emprazamento en terreo, responde á forma da parcela e á aliñación fixada pola autorización sectorial, xerando un pequeno xardín de carácter máis público onde se atopa o acceso, e un máis privado na parte lateral onde ábrese o espazo máis social da vivenda.Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
María Lorena Teixeira Lago
Ángel Soliño Rodríguez
Rosa Mouriño Pérez

Constructora

Construbesa S.L.

Carpintería Joyla S.L.

Carpintería Joyla S.L.

Data
Categoría
Residencial