Casa X

>> PREMIO GRAN DE AREA 2010 | COAG

Memoria

A luz, como elemento que define o espazo, foi a motivación principal deste proxecto. De día entra escorregando polos muros brancos, protexidos polos voladizos nas orientacións cando son necesarios,  xerando un espazo amplo e puro onde sobre a base do branco atopamos o resto de cores. De noite, as luminarias forman parte da pel (paredes, teitos e chan) da casa, estando enrasadas ou embebidas nela  formando parte integral da arquitectura.

 

Conceptualmente a vivenda apóiase figurativamente sobre as viñas e os muros de mampostería de pedra do contorno, que lle serven de base.  O seu emprazamento en terreo, respectando os froiteiros existentes,  responde á  división da parcela nun xardín de carácter máis público de acceso, e un máis privado para a vida da familia de forma que a edificación  actúa como o elemento de conexión entre ambos, respectando así as limitacións urbanísticas dos 40m de liña límite de edificación.

 

A alma do proxecto é un vestíbulo de acceso a dobre altura a partir do cal se xeran o resto de espazos e que regula e distribúe todos os percorridos na vivenda, tanto verticais como horizontais. É a  peza central que mediante grandes portas correderas que se ocultan nos muros, permite xerar múltiples configuracións; desde un espazo totalmente aberto co estar, cociña e estudo ata un a modo de recibidor pechado que independiza a entrada do resto das estancias.

 

Relacionadas a través deste elemento central, o resto de espazos organízase buscando as mellores vistas e orientación solar. Os dormitorios, estudo e estar ábrense ao xardín privado e ao maior soleamiento, mentres que a cociña, vestíbulo, office e baños dominan a entrada e as orientacións norte e leste. En certo xeito a edificación funciona como un reloxo solar que busca o control da luz en función do uso de cada estancia e a hora do día, e é esta idea a que xera unha planta e alzados orgánicos desenvolvidos ao redor do vestíbulo central.

 

Na planta baixa resólvese o programa buscando espazos comúns moi amplos e abertos ao exterior pero deixando as habitacións como un reduto de tranquilidade aberto a unha zona máis privada do xardín.

 

Na planta alta sitúase  a biblioteca aberta á dobre altura do vestíbulo de acceso, dende onde se domina o conxunto da vivenda e parcela, e o dormitorio principal formado por unha habitación en suite con vestidor e baño.Arquitectos

Rubén Martín Vázquez Pérez
Manuel Martínez Carazo

Arquitecto técnico

Fernando Vicente Solla

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Manuel Martínez Carazo
Ángeles Alonso González

Constructora

Construcciones F. Solla S.L.

Iluminación

Spot-Lux S.L.

Data
Categoría
Residencial