EDIFICIO PILAR

O EDIFICIO PILAR consta de dous sotos destinados a garaxe colectivo e rochos, planta baixa destinada a vivendas, local comercial e centro de transformación, e plantas primeira, segunda, terceira e baixo cuberta destinadas a vivendas.

A edificación componse e organizase de modo que albergue o programa especificado pola propiedade, unha distribución funcional, e a procura das vistas e a mellor orientación solar.

Trátase dunha parcela que presenta un lixeiro desnivel de aproximadamente 1,20 metros de sur a norte.

Atópase no núcleo urbano de Tui, e na súa contorna inmediata coexisten tanto vivendas unifamiliares como edificios de vivendas.

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto
Bianca Fernández Díaz

Infografía

Alexandre Pérez Souto

Data
Categoría
Residencial