CASA M+D

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto
Bianca Fernández Díaz

Fotografía

Alexandre Pérez Souto

Estrutura

Consran

Albañilería

Construcciones Cal

Carpintería de madeira

Maderas Porriño
Carpintería San Campio
Carpintería Melo Otero

Carpintería de aluminio

Aluvalmi

Electricidade

Rosada

Data
Categoría
Residencial