INSTALACIÓN DE PISTA MULTIDEPORTE E ZONA DE LECER NO PAVILLÓN DE GUILLAREIArquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Rosa Mouriño Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto

Constructora

Por administración

Data
Categoría
Equipamentos