SALÓN DE PELUQUERÍA LALAKA | TUI

Salón de peluquería LALAKA, situado na rúa Foxo s/n en Tui.

Arquitecto

Rubén Martín Vázquez Pérez

Arquitecto técnico:

Fernando Vicente Solla

Coordinador S+S

Ángel Soliño Rodríguez

Equipo redactor

Rubén Martín Vázquez Pérez
Ángel Soliño Rodríguez
Alexandre Pérez Souto
Rosa Mouriño Pérez

Data
Categoría
Locais